Referenties

Golfbaan Noordeloos laat robots het gras maaien

De maairobot bestaat al jaren, toch worden ze op golfbaanbanen nog niet gezien. Tot voor kort, want op Golfbaan Noordeloos gaan onze robots de fairways kort houden.

Bij de golfbaan-eigenaar was er de wens voor een alternatief voor het grasonderhoud. De compacte 9par3-baan is druk bezocht en laat voor de greenkeepers weinig ruimte om ongestoord te werken. Er werd gezocht naar een duurzame werkwijze dat minder geluidhinder geeft aan de golfers. Een oplossing met elektromotoren leek zodoende voor de hand liggend.

Deze zeer geavanceerde maai-robot is een welkome aanvulling. Bespaart tijd/manuren, geld en geluid is minimaal. De op het oog eenvoudige machine is een verzameling van sensoren, zenders en ontvangers die goed samenwerken. Complexe werkgebieden in combinatie met grote oppervlaktes bleken geen beperking om een strakke grasmat te behouden. De installatie is nu afgerond om volgend jaar direct klaar te zijn voor het nieuwe groeiseizoen.

Praktische informatie

G en G Tuinmachines – Gert de Bruijn
Schaikseweg 82b – 4143 HH – Leerdam
gengtuinmachines.nl

Golfbaan Noordeloos – Leo Kool
Schaikseweg 82b – 4143 HH – Leerdam
mariajohannahoeve.nl