Nieuws

Richtlijn voetbalvelden maaien KNVB: hoe zit dit?

De KNVB weet natuurlijk alles van voetbalvelden en de beste manieren om deze te onderhouden. Als het om het maaien van voetbalvelden gaat, dan heeft de KNVB hier meerdere richtlijnen voor. De belangrijkste richtlijnen zijn verdeeld over drie categorieën binnen het maaien, namelijk het maaien zelf, het grasvegen en het verticuteren.

Richtlijnen voor het maaien van voetbalvelden

Het is belangrijk om te weten dat het maaien van voetbalvelden twee doelen heeft. Op de eerste plaats is dit de bevordering van de dichtheid en op de tweede plaats de bevordering van de geschiktheid voor bespeling. Het gras moet in rustige wendingen worden gemaaid en de snelheden moeten hierbij worden beperkt. Er mogen geen plukken hoger gras blijven staan en het is ook niet toegestaan om banen te maken met verschillende lengten gras.

Laat in de voetbalseizoenen mag er niet meer worden gemaaid op reguliere hoogte. Dit heeft te maken met het regeneratievermogen van het gras. Voor voetbalvelden wordt een algemene maaihoogte aangehouden van 3 tot 4 centimeter. In het groeiseizoen moet er in veel gevallen minimaal twee maal per week worden gemaaid.

Richtlijnen voor het grasvegen

Wanneer er op frequente basis wordt gemaaid, dan kan het toch voorkomen dat er een vrij grote hoeveelheid snippers gras op het voetbalveld achterblijven. Hier is met name sprake van in het groeiseizoen. In dit geval moet het gras worden geveegd. Zeker wanneer het nat en relatief koud is buiten kunnen de grassnippers die blijven liggen voor grotere problemen zorgen. Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling van vilt en alg. Zowel in het voorjaar als in het najaar kunnen achtergebleven grassnippers verdrogen op het voetbalveld, waardoor er een slijmlaag ontstaat. Grasvegen is nodig in dergelijke weersomstandigheden.

Richtlijnen voor het verticuteren

Verticuteren is het door de grond slaan van roterende messen op een geringe diepte. Tijdens dit proces worden er grasstukjes weg gesneden, welke op een later moment moeten worden afgevoerd. Het verticuteren heeft als doel om een viltlaag door maairesten te voorkomen. Daarnaast worden door het verticuteren de uitlopers boven de grond onder controle gehouden en wordt eventueel ontwikkeld mos verwijderd. Verticuteren wordt door de KNVB geadviseerd wanneer een voetbalveld relatief weinig is gebruikt en wanneer een voetbalveld in de toplaag weinig bodemleven heeft.

Robotmaaier is ideaal voor verenigingen

Voor alle voetbalverenigingen geldt dat het behouden van een optimale kwaliteit van de voetbalvelden prioriteit heeft. Een robotmaaier maakt het onderhouden van de velden volgens de KNVB richtlijnen een stuk makkelijker en minder intensief. Bent u nog op zoek naar een goede robotmaaier? Kom dan eens langs bij GenG Tuinmachines of neem contact met ons op voor meer informatie en advies.